J.D.O.O.

Usluge za uspješno poslovanje J.D.O.O.-a

Financijsko upravljanje je bitno. Bitno je zato što odluke o kapitalnim investicijama koje donesete danas mogu odrediti poslove kojima će se vaša kompanija baviti u budućnosti. Također, uspjeh ili neuspjeh tvrtke velikim dijelom ovisi upravo o njenoj sposobnosti da pronađe kapital koji joj je potreban. Nudimo usluge zakupa poslonvnog prostora (ureda) te prijave sjedišta na našoj adresi za potrebe rada vaše tvrtke.

Usluge za J.D.O.O.

 • Priprema dokumentacije za otvaranje i zatvaranje firme
 • Vođenje poslovnih knjiga, dnevnika, glavne knjige
 • Statistički izvještaj
 • GFI – POD, godišnji financijski izvještaji Financijskoj Agenciji
 • Sastavljane temeljnih financijskih izvještaja (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, izvještaji o novčanom tijeku ( cash-flow ) )
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • Izrada porezne prijave
 • Prijava poreza na dobit (poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dobit)
 • Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju ,te poslovne banke
 • Obračun plaća i izrada naloga za plaćanje koje se odnose na poreze i doprinose
 • Obračun autorskih honorara ,naknada po ugovorima o dijelu i ugovorima student-servisa
 • Obračun PDV- a , knjige URA i IRA
 • Blagajničko poslovanje
 • Obračun putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika
 • Robno knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo i obračun proizvodnje
 • Salda – konti dobavljača i kupaca , evidencija obveza i potraživanja
 • Obračun amortizacije, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine
 • Ostali knjigovodstveni i administrativni poslovi za potrebe poslovanja u dogovoru s klijentom
 •  
Izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnika radimo po najnovijem RRIF kontnom planu, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja.

Početne cijene

Tvrtke koje nisu u sustavu PDV-a od 200 €  (pdv uključen cijenu)

Tvrtke u sustavu pdv-a od 250 eura (pdv uključen cijenu)

1h  savjetovanja redovna cijena je 125 eura (uključen pdv), akcijska je 87,50 eura.

Posvećenost Proaktivnost Savjetovanje

Svakom klijentu prilazimo individualno jer nam je važno da klijent bude zadovoljan rezultatima svojeg poslovanja.

Financijske odluke nisu statične i ne donose se jednom zauvijek. Financijska tržišta na kojima kao tvrtka poslujete brzo se mijenjaju, a njihova dinamika zahtijeva jednako brz odgovor. Dobri menadžeri se mogu snalaziti s rutinskim problemima, no samo najbolji među njima mogu pravodobno i proaktivno odgovoriti na promjene.

Uspješnost tvrtke uvelike ovisi o kvaliteti financijskog upravljanja. Naši iskusni stručnjaci iza sebe imaju mnogobrojne uspješne projekte. Želite li bolje, učinkovitije i profitabilnije upravljati financijama – kontaktirajte nas.

Kontakt

  Za sva pitanja obratite nam se putem telefona, emaila ili nas posjetite u uredu.

  10000 Zagreb, Hrvatska
  (Pon - Pet)
  (8:00 - 16:00)