J.D.O.O.

Usluge za uspješno poslovanje J.D.O.O.-a

Financijsko upravljanje je bitno. Bitno je zato što odluke o kapitalnim investicijama koje donesete danas mogu odrediti poslove kojima će se vaša kompanija baviti u budućnosti. Također, uspjeh ili neuspjeh tvrtke velikim dijelom ovisi upravo o njenoj sposobnosti da pronađe kapital koji joj je potreban. Nudimo usluge zakupa poslonvnog prostora (ureda) te prijave sjedišta na našoj adresi za potrebe rada vaše tvrtke.

Usluge za J.D.O.O.

 • Priprema dokumentacije za otvaranje i zatvaranje firme
 • Vođenje poslovnih knjiga, dnevnika, glavne knjige
 • Statistički izvještaj
 • GFI – POD, godišnji financijski izvještaji Financijskoj Agenciji
 • Sastavljane temeljnih financijskih izvještaja (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, izvještaji o novčanom tijeku ( cash-flow ) )
 • Bilješke uz financijske izvještaje
 • Izvještaj o promjenama kapitala
 • Izrada porezne prijave
 • Prijava poreza na dobit (poslovno savjetovanje o mogućim rješenjima vezanim uz porez na dobit)
 • Izrada svih potrebnih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju ,te poslovne banke
 • Obračun plaća i izrada naloga za plaćanje koje se odnose na poreze i doprinose
 • Obračun autorskih honorara ,naknada po ugovorima o dijelu i ugovorima student-servisa
 • Obračun PDV- a , knjige URA i IRA
 • Blagajničko poslovanje
 • Obračun putnih naloga, terenskog dodatka, troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika
 • Robno knjigovodstvo, materijalno knjigovodstvo i obračun proizvodnje
 • Salda – konti dobavljača i kupaca , evidencija obveza i potraživanja
 • Obračun amortizacije, analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine
 • Ostali knjigovodstveni i administrativni poslovi za potrebe poslovanja u dogovoru s klijentom
 •  
Izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnika radimo po najnovijem RRIF kontnom planu, kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata, izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje, obavljanje svih knjiženja.

Početne cijene

Tvrtke koje nisu u sustavu PDV-a  150 € (1130,18 kuna)

Tvrtke u sustavu pdv-a 200  € (1506,90 kuna).

1 h savjetovanja 100 €  (753,45 kuna )- Akcija 70 eura (527,42 kuna).

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK

Posvećenost Proaktivnost Savjetovanje

Svakom klijentu prilazimo individualno jer nam je važno da klijent bude zadovoljan rezultatima svojeg poslovanja.

Financijske odluke nisu statične i ne donose se jednom zauvijek. Financijska tržišta na kojima kao tvrtka poslujete brzo se mijenjaju, a njihova dinamika zahtijeva jednako brz odgovor. Dobri menadžeri se mogu snalaziti s rutinskim problemima, no samo najbolji među njima mogu pravodobno i proaktivno odgovoriti na promjene.

Uspješnost tvrtke uvelike ovisi o kvaliteti financijskog upravljanja. Naši iskusni stručnjaci iza sebe imaju mnogobrojne uspješne projekte. Želite li bolje, učinkovitije i profitabilnije upravljati financijama – kontaktirajte nas.

Kontakt

  Za sva pitanja obratite nam se putem telefona, emaila ili nas posjetite u uredu.

  10000 Zagreb, Hrvatska
  (Pon - Pet)
  (8:00 - 16:00)